نبود ایکون prob

سلام . چرا در گوشه ایکون prob وجود ندارد؟
20231031_182824
چگونه میتوان به ان دسترسی داشت؟

با سلام
می توانید با کوچک کردن ناحیه مربوط به پیام ها ابزار مورد نظر را مشاهده کنید.