Pressure switch

dead band برای pressure switch یک مزیت حساب میشه یا عیب؟ یعنی هر چه کمتر باشه بهتره یا بیشتر . و در کل وجود هیسترسیس در صنعت برای ابزار دقیق مفیده یا مضر؟

مهندس جان dead band یک قابلیت هست و قابل تنظیم هم هست یعنی مثلا اگه ست پوینت تجهیز روی 5 بار باشه و deadband برابر با 0.5 بار باشه تجهیز از فشار 5 تا 5.5 بار کنتاکت بسته (در صورت N.O بودن) رو خواهد داشت. مفهوم deadband یا همون باند مرده در کالیبراسیون یک خطا هست و اصلا مطلوب نیست. لطفا قسمت کالیبراسیون رو در بسته مشاهده کنین توضیح کامل داده شده است. و همین طور هیسترزیس که یک خطا محسوب میشه و به معنای آسیب دیدن تجهیز اندازه گیری است (لطفا سرفصل کالیبراسیون رو با دقت مشاهده نمایید)

1 پسندیده