در Pressure Switch چه زمانی از SPDT و چه زمانی از DPDT استفاده می کنیم؟

با سلام
جناب مهندس در Pressure Switch چه زمانی از SPDT و چه زمانی از DPDT استفاده می کنیم؟

در داخل بسته و قسمت level switch ها توضیح داده شده