PPL for venturi flow meter

سلام
هنگام سایزینگ ونچوری با نرم افزار کانوال دو میزان PPLمی دهد یکی max و دیگری min . فرق این دو میزان چیست و کدام یک ملاک است؟

با میزان PPL واحد ابزاردقیق کاری ندارد زیرا این میزان برای افت دائم فشار در داخل لوله درنظر گرفته می شود و برای طراحی فرآیند مورد نیاز است.

1 پسندیده

به هر حال ما نباید از میزان افت فشاری که واحد فرایند تعیین میکند بالاتر برویم. درواقع شفاف تر بیان کنم واحد فرایند کاری ندارد که من با چه افت فشاری(۲۵۰یا ۵۰۰میلی بارو…)اریفیس سایز میکنم فرایند صرفا اشاره میکند که افت فشار معمولا حداکثر 0.2بار باشد. که در واقع منظور اش همان افت فشار همیشگی است.

شما با میزانی که در قالب Max allowable press drop در دیتاشیت نوشته شده است سایزینگ را انجام دهید اگر جواب نگرفتید میزان را افزایش داده ولی نتیجه را باید با فرایند چک کنید.