Point to point connection ارتباط

سلام

منظور از ارتباط point to point چیست و در چه شبکه هایی این ارتباط وجود دارد؟

سلام وقت بخیر
ارتباط RS 232 , RS 485 از نوع point to point هستن
موفق باشی

1 پسندیده