ترانزیستور هایpnpوnpn

سلام مهندس وقت بخیر
سوال من در خصوص ترانزیستور هایpnpهستش
ما توی ترانزیستور هایnpnمیومدیم ولتاژی به بیس میدادیم و امیتر رو گراند میکردیم و زمانی که حداقل اختلاف ولتاژ 0/7ولت بین بیس و امیتر ایجاد بشه مسیر باز میشه برایpnpباید بیس رو گراند کنیم؟ولتاژ رو به امیتر بدیم؟