ترانزیستور هایpnpوnpn

سلام مهندس وقت بخیر
سوال من در خصوص ترانزیستور هایpnpهستش
ما توی ترانزیستور هایnpnمیومدیم ولتاژی به بیس میدادیم و امیتر رو گراند میکردیم و زمانی که حداقل اختلاف ولتاژ 0/7ولت بین بیس و امیتر ایجاد بشه مسیر باز میشه برایpnpباید بیس رو گراند کنیم؟ولتاژ رو به امیتر بدیم؟

سلام دوست عزیز، شما اگر پیوند های بین پایه های b و c و e رو به عنوان یک دیود در نظر بگیرید، راحت تر میتونید موضوع رو درک کنید.
در npn ها، یک دیود وجود داره بین پایه b و e که اگر این دیود روشن بشه، ترانزیستور شما روشن میشه. پس ما میومدیم با یک مقاومت، به بیس ولتاژ میدادیم تا دیود روشن بشه و مقدار 0.7 (حدودا) از ولتاژ رو برداره و جریان از بیس به سمت امیتر جاری بشه.
در pnp ها، دیود بین e و b برعکس هست و ایندفعه باید جریان از e به سمت b بره. بنابراین ایندفعه باید ولتاژ امیتر به اندازه حدودا ۰.۷ ولت از بیس بیشتر باشه تا جریان از امیتر به بیس جاری بشه.