لوپ کانونشنال به PLC

سلام

  • برخی میگویند لوپ های آدرس پذیر (اسموک و هیت وMCP)را نمیتوان به PLC وصل کر د چون پروتوکل ارتباطی لوپ های آدرس پذیر با PLCممکن است تفاوت داشته باشد. آیا این مطلب صحیح است؟ راهکاری برای حل ان وجود دارد لطفا مثالی بزنید؟

بله صحیح است در این شرایط باید از مبدل های MOD استفاده کرد که شرکت MOXA اون ها رو تولید میکنه و می توان لوپ کانونشنال رو به آدرس پذیر تبدیل کرد ولی برعکس آن امکان پذیر نیست.