تناسب تعداد اسموک دتکتور با کارتهای PLC

سلام
فرض بفرمایید میخواهیم تعدادی اسموک دتکتور کانونشنال را به هم وصل کنیم و به PLC ببریم. خوب باید به این نکته توجه داشت که کارت PLC باید توان تامین جریان اسموک دتکتور ها را داشته باشد با توجه به مطاب ذکر شده لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید
۱- معمولا هر اسموک دتکتور کانونشنال هنگام تشخیص فایر چه جریانی نیاز دارد؟
۲- هر چنل از کارت DI و AI حداکثر چه میزان جریان را میتوانند تامین کند؟

۳- به صورت تجربی یک لوپ کانوشنال میتوانند حداکثر شامل چند اسموک دتکتور باشد تا به PLC وصل شود؟

میزان جریان مصرفی رو باید از کاتالوگ های سازنده پیدا کنین ولی در حد چند میلی آمپر بیتشر نیست.
لوپ کانونشنال شامل چند تجهیز نیست. هر دتکتور مستقیما به کارت وصل می شود.