برنامه دستی برای مینی plc

سلام میخواهم زمان مابین حرکت کانوایر رو بیشتر کنم
یعنی استارت بعد از ایستادن ۱۰ ثانیه بعد راه بیفته
الان رو ۳ ثانیه راه نیافته لطفا یکی راهنمایی کند