تفاوت مدرک piping plan و piping arrengment

سلام
تفاوت دو مدرک piping plan و piping arrengment چی هستش؟
و اینکه این مدارک چگونه تولید میشوند؟ با چه نرم افزاری تولید میشوند؟

@Ali_khandani#3559
سلام
در هر دو مدرک تقریبا اطلاعاتی که دریافت میشود یکسان هست که نحوه چینش و موقعیت لوله در کنار هم هست.
معمولا از Plan بر روی سازه استفاده میشه و در واقع شما چینش لوله ها رو مشاهده میکنید.
در arrangement ممکن هست که در کل سایت اعمال بشه.
معمولا از بحش Draft نرم افزار مدل سازی استفاده میشود.