تعداد رشته های سیم داخل لوله PG13. 5

جناب مهندس ساسانفر
1_ آیا می شود 6 رشته سیم 2.5 را در داخل لوله PG13. 5 رد کنیم. از لحاظ استانداردی
2_ پیمانکار تابلو را اجرا کرده ولی سیم ها به ترمینال ها نمی رسند (سیمها کوتاه هستند) آیا از نظر استاندارد می تواند لحیم کند و روکش بگذارد یا باید سیم ها را تعویض کند
3_ رنگ بندی سیم ها RST رعایت نشده(همگی قرمز هستند) پیمانکار پیشنهاد تگ گذاری داده آیا اشکالی ندارد تگ بزند
IMG_20240605_111136

سلام.
1- به نشریه 110 ویرایش 1400 مراجعه کنید فصل لوله‌گذاری
2- خیر - باید سیم‌ها یک تکه باشند.
3- اشکال داره باید رنگ‌ها رعایت بشه

تشکر جناب مهندس ساسانفر