نصب PDT روی مخزن

با سلام و احترام
سوالی داشتم در خصوص نصب PDT روی مخزن با سیال گازی
ارتفاع نصب ترنسمیترمون باید از tap های گرفته شده از خطوط ورودی و خروجی مخزن بالاتر باشه یا میشه تو ارتفاع پایینتر هم نصب کرد؟
ممنون

ابتدا باید دلیل نصب PDT بر روی مخزن گاز مشخص گردد. زیرا در یک ظرف در بسته وقتی گاز قرار میگیرد فشار تمام نقاطش برابر است. مطمئن شوید که مخزن دو فازه نمی گردد.

PDT روی یک فیلتر کربن اکتیو قراره نصب شه

صرفا دو سر قیلتر در نزدیکترین محل به ورودی و خروجی، بهتر است ترنسمیتر هم سطح leg پایینی نصب شود (اگر فیلتر در مسیر عمودی قرار گرفته است)