کالیبره ترانسمیترهای pdt و ft

بله امكان پذير هست، شير ونت رو ببندين و اختلاف فشار رو به لگ h اعمال كنين
اريفيس مانند ونتوري كاليبره مي شود

در رابطه با کالیبره PDT ها و FTچند سوال داشتم.سوال اول: جهت کالیبره PDT آیا میتوان دلتا P را به سل فشار H اعمال کنیم و سل فشار L را BLANK (اتمسفر) باشد.تجهیز ROSEMOUNT مدل 1151 میباشد.سوال دوم:در رابطه با کالیبره FT نیز آیا میتوان باز دلتا P را با همون روش PDT به سل H اعمال کنیم ومجددا سل L را اتمسفر باشد.همچنین FT هایی که اوریفیس هستند نیز طبق همون جدولی که برای ونتوری گفتید کالیبره میشود(منظورم همون جدولی که فرمودید فرضا دلتا P را 500 میلی ولت فرض کردید و جریان خروجی را مثلا برای 125 میلی ولت 12 میلی آمپر در نظر گرفتید.