درخواست فایل PDF عنوان Symbol & Legend for PFD model 1

سلام آقای عسگری وقتتون بخیر
فایل PDF مربوط به بخش PFD با عنوان Symbol & Legend for PFD model 1 و به طور کلی هر چه فایل مربوط به بخش PFD که شما در حین آموزش استفاده می کنید رو آپلود کنید ممنون میشم.

[upl-file uuid=35da8e21-0550-4f98-be19-0dfbc350b6b4 size=218kB]pfd-pid-symbol-legend.pdf[/upl-file]
[upl-file uuid=4d5777f2-9597-46f0-aacb-c92a00e08f63 size=1MB]pfd-description.pdf[/upl-file]
[upl-file uuid=81d717a2-817c-40fb-92f0-a6ca861a4500 size=350kB]qsmm-02-pr-pf-0001-e0-pfd-separator.pdf[/upl-file] [upl-file uuid=f8025c58-3cd5-4d6a-a2cf-7862168e7ba8 size=303kB]qsmm-02-pr-pf-0002-e0-strippers.pdf[/upl-file] [upl-file uuid=154af416-8163-426a-95f3-7f2e82176ac1 size=195kB]qsmm-02-pr-pf-0003-e0-crude-oil-storage-tank.pdf[/upl-file] [upl-file uuid=daf30877-48f6-46b0-9b27-4123709c19a5 size=217kB]qsmm-10-pr-pf-0001-e0-launching-and-reception-facilities.pdf[/upl-file]