سوالات مطرحی درباره P&ID -konck out drum-compressor

سلام
چرا اقای مهندس ، در خط خروجی بالای وسل یا konck out drum باید شیر خروجی نیست اگر سطح مایع به HHLL رسید ، طبیعی است که شیر LCV باز شود. و با همان اینترلاک شیر XV پشت وسل بسته شود و نمی تواند باز شود!!! و اینکه سوال اینجاست این یک اینترلاک است و همان logic دارد. چون یک action باید بگیرد یعنی به قول شما با هر دو شیر باز یا بسته شود. لطفا تشریح شود.
2
XV

در پیرو سوال بالا، سوال دیگر اینحاست که چرا باید در مسیر گاز خروجی از بالای وسل دیگه شیر داشت چون این آیتم به آن دو واقعن ربطی ندارد؟
اگر دارد چگونه میشود توجیه کرد؟
1

با سلام
در جواب سوال شما باید بگم که LCV-2-001 یک شیر کنترل ولو است که یک شیر لول را کنترل مینماید و از آنجاییکه دارای SOLONOID میباشد میتواند بصورن ON/OFF عمل کند یعنی در HIGH LEVEL باز گردد و در LOW LEVEL نیز بسته شودعبارت SWITCH نیز به همین منظور میباشد که از طریق سیستم DCS در اتاق کنترل قابل رویت و ACTION HAND SWITCH نیز میباشد

در این حالت شیر ISOLATION ورودی باز بوده و قرآیند ادامه دارد .شیر ورودی در حاتی که سیگنال EMERGRNVY مثل FIRE & GAS DETECTION یا PAHH برای مخزن تولید شود اکشن گرقته و مسیر جریان را ایزوله مینماید . در صورتیکخ سطح سیال در محزن بالا رود ابتدا شیر LCV عمل کرده تا رفع CAUSE نماید .

این مخزن مجهز به سیستم BLOWDOWN & PSVنیز میباشد تا در شرایط OVER PRESSURE سیستم نیز PROTECTگردد.
معمولا برای مخازن تحت فشار قشار وسل با شیر کنترل ولو خروجی گاز کنترل میگردد و یا بایم سیستم SPLIT RANGE لوپ کنترلی تکمیل میگردد.
با تشکر