Over pressure protection

Over pressure protection برای ابزار دقیق فشار چیست؟ آیا دقت 1%FSC برای ابزار دقیق فشار درسته؟
ممنون میشم جواب بدین

درود واژه FSC به Full Scale اشاره میکنه یعنی اگر تجهیز بازه اندازه گیری ش 0 تا 10 بار باشه، میزان FSC=10 bar خواهد بود.
مقدار Over pressure protection نیز در داخل بسته توضیح داده شده که حداقل 1.3 برابر full scale در نظر گرفته می شود