به دست آوردن اندازه opening ها

سلام بعد از اینکه دیاگرام تک خطی تابلوها مشخص بشه ، تابلو ساز می تونیه ابعاد و چیدمان تابلوها رو به شما بده و شما هم همان را به سازه می دهید برای ساخت بازشوها

سلام وقت بخیر جناب ساسانفر
ابعاد opening های زیر تابلو ها در چه مرحله ای به مهندس های سازه و یا معمار باید تحویل داده بشه واین ابعاد به چه صورتی برای تابلو های متفاوت مشخص می شود؟