نحوه طراحی اتصال پایپ تو پایپ و olet

@Ali_khandani#3849 سلام وقت به خیر
در خصوص اضافه کردن متن در کنار هر بخش پایپینگ در قسمت ماژول ایزودرفت کامل توضیح داده شده. ولی به صورت مختصر عرض میکنم خدمتتون.
شما با اضافه کردن attachment و تغییر stext بخش attribute این attachmentمیتونید هرمتنی ک مد نظرتون هست رو در کنار ایزومتریک بیارین.

در خصوص انشعاب گیری oletهم باید وارد بخش paragon بشین و olet رو از db پروزه مستز به اسپگ pipework اضفه کنید.
در واقع تا زمانی ک کاتالوگ نویس برای شما olet و ماژول pipe to pie رو کاتالوگ نویسی نکند قابلیت استفاده رو ندارید. با توجه به اینکه ماهم در اموزش از پروژه سمپل استفاده کردیم چنین موردی در اسپکش تعریف نشده که با اموزشی ک در بخش پاراگون خدمتتون دادم خودتون میتونید اضافه کنید به اسپک کاریتون

سلام
نحوه طراحی کانکشن پایپ تو پایپ و olet در PDMS چطور انجام میشه؟
عبارتی که کنار اتصال پایپ تو پایپ مثلا (14x4/RS) چگونه توی نقشه ایزومتریک نمایش داده میش؟