چرا مقدار Ns بر روی منحنی H-Q ثابت نیست

ببینید سرعت مخصوص در طراحی برای نقطه بهینه تعریف شده و از اونجایی که هر منحنی عملکرد تنها یک نقطه بهینه راندمان داره بنابراین تنها یک سرعت مخصوص نظیر اون وجود داره. به عبارتی دیگه سرعت مخصوص در سایر نقاط یک منحنی عملکرد اصلا تعریف نمیشه که بخواد محاسبه بشه.
اگر در محاسبات ملاحظه می کتید که اطلاعات فرآیندی رو وارد رابطه می کنیم به این دلیل هست که فرض می گیریم که پمپ قرار هست طوری طراحی بشه که در اون دبی فرآیندی حداقل ارتعاش ناشی از نیروهای شعاعی رو داشته باشه.

با سلام خدمت آقای مهندس اسکندر لو
آقای مهندس چرا مقدار Ns بر روی منحنی H-Q ثابت نیست، از طرفی با توجه به اینکه روی منحنی مذکور راندمان تغییر میکند نباید Ns ثابت بماند و از طرفی دیگر شما فرمودید Ns به هندسه پمپ بستگی دارد و با توجه به اینکه روی منحنی H-Q هندسه پروانه تغییر نمی کند لذا نباید Ns هم تغییر کند.