افزایش NPSH-A-بالا بردن مخزن

با سلام،

آیا بالا بردن مخزن را میتوان به عنوان روشهای افزایش NPSH-A، محسوب نمود؟ و اولویت و اهمیت این موضوع در بین روشهای مختلف افزایش NPSH-A چه قدر است؟

با سپاس
علیزاده

بله همینطور که در ویدیو ها اشاره شد. از نظر اولویت، جز ۳ راه حل پایانی محسوب میشه