Non-inductive در گیج روغن چه معنی داره و کاربردش چیه؟؟

non-inductive در گیج روغن چه معنی داره و کاربردش چیه؟؟

در سوییچ های فشار یا strain gauge ها کنتاکت ها رو از آلیاژ خاصی می سازند که کمترین اثر پذیری از میدان های مغناطیسی خارجی رو داشته باشه که بهشون non inductive میگن