کاربرد سلونیید ولو NO و نمادهایی در P&ID

سلام
1- در بسته اشاره شده که سلونیید هر موقع ENERGIZE شود ورودی به خروجی راه میده و DEENERGIZE شود به هم راه نمیده ( یعنی انگار سلونید NC است) ولی مطابق شکل پیوسته شده در بسته کاربردی وقتی سلونیید DEENRGIZE بود ورودی به خروجی راه داد و وقتی ENERGIZE شد راه را بست. آیا این نوع که استفاده کردید NO بود؟
2- هنگام سفارش گذاری حتما باید NO یا NC سلونیید را در دیتا شیت برای VENDORبنویسیم؟
3- در کیسهای SHUTDOWN باید سلونید NC باشد؟
4- چرا روی Nameplate راجع به NOیا NC چیزی نگفته؟
5- عدد 0 در وسط یک لوزی در نقشه P&ID به چه معناست؟
6-در بسته فرمودید که I در وسط لوزی معنای اینترکلاک میدهد. در بسیاری از سایت آن را به Undefined Interlock logic ترجمه کرده اند. منظور از undefined چیست؟


1 پسندیده

1- برای سولونوئیدها سه راهه NO و NC مفهومی ندارد. هنگام اکتیو شده یک مسیر راه میدهد و هنگام Deactive شدن مسیر دیگر.
2- خیر
3- خیر مهندس جان چون عرض کردم NO/NC برای سه راهه مفهوم ندارد.
4- تکراری
5- شماره اینترلاک و به معنای ESD سطح صفر
6- یعنی تعریف نشده و به معنای لاجیک سیستم کنترل پروسسی (DCS) هست. ترجمه ای که براش اشاره کردید صحیح نیست حتی اگه در پروژه بوده باشد.