می توان از خروجی فیلیپ فلاپ استفاده کرد تا نیاز به network جدید نباشد؟

در برنامه موتور چپ گرد و راستگرد برای چراغ وضعیت میتوان از خروجی فیلیپ فلاپ استفاده کرد تا نیاز به network جدید نباشد ؟

سلام روز بخیر، بله میتونید این کار رو انجام بدید و هیچ اشکالی نداره
موفق باشید