اتصال به شبکه MV

با سلام خدمت شما استاد ساسانفر
چرا جهت اتصال به شبکه MV در روش دو فیدر موازی بین سکسیونرها حتما باید اینترلاک وجود داشته باشد ولی در روش رینگ هر دو سکسیونر میتوانند باهم وصل باشند ؟

علت بر می گرده به منابع تغذیه کننده این دو فیدر MV . گاهی به دلایل مشخصات شبکه و قوانین شرکت توزیع امکان اتصال دو شبکه MV وجود ندارد و در هر لحظه فقط یکی از آن ها باید وصل بشوند به همین دلیل بین آنها اینترلاک می گذاریم