Multi stage و multi core به چه صورتی باید باشه؟

از سازنده مدارک محاسباتی ش رو چک کنین و برای هر استیج محاسبات ضریب بتا و افت فشار و سایز سوراخ رو بررسی کنین و در حالت کلی هم نگاه کنین که دو سر تجهیز کلا چقدر افت فشار میندازه ما معمولا به محاسبات سازنده اطمینان می کنیم چون مواردی رو بعضا در نظر می گیرن که در نرم افزارها نیست

مهندس جان توی حالتی که ما داریم مدرک وندور چک می‌کنیم از کجا می‌تونیم بفهمیم که multi stage و multi core به چه صورت باید باشه و اینکی که گفته درسته؟
چون توی اخرین ریوژین کانوال واسه multi stage چیزی نداره