روش meter out فلو کنترل

سلام استاد وقت بخیر در روش meteroutودر کورس advanceبا بسته شدن گلویی فشار بالادست گلویی افزایش پیدا میکند و بر اساس اصل تشدید، فشار سیال ورودی به جک نیز افزایش دارد و باعث باز شدن prv ای که در مسیر ورود سیال به جک بسته شده میشود لذا بخشی از سیال از prvخارج میشه و باعث کاهش سرعت حرکت advanceمیشه ایا این برداشت درسته؟؟

سلام
این برداشت درست است ولی بارها در طی دوره این برداشت و تکمیل شده آن مطرح شده است.