روش meter out و meter in

سلام وقت بخیر
درسته که بگیم۱- در روشهای meter inچه در کورس رفت چه در کورس برگشت شیر ریلیف مستقیم از فشار بالادست گلویی متاثر میشه و مسیر را باز میکنه ولی در روش meter outشیر ریلیف به صورت غیر مستقیم و با تبعیت از اصل تشدید میاد توی مدار و قسمتی از دبی را خارج میکنه؟؟؟ولی ۲_در هر دوروش کاهش سرعت عملگر بخاطر خروج مقداری از دبی ازشیر ریلیف هست؟؟این دو برداشت درست هست؟؟با تشکر

سلام
برای هر موضوعی که در دوره مطرح شده است هزاران برداشت می توان داشت که فراگیر باید بتواند تجزیه و تحلیل کند و این قدرت انالیز ذهن را بالا میبرد و پرسیدن آنها تک به تک کمکی به فرایند یادگیری نمی کند.
تعدد سوالهای شما بی دقتی شما را به شدت بالا میبرد چون اساسا ریشه سوال شما تکراری است و پاسخ آن ساده است که بارها در روش های کنترل سرعت مطرح شده است.