قسمت measurement length در لول سنج هسته ای

سلام مهندس در لول سنج هسته ای قسمت measurement length مربوط به detector باید چقدر باشد و آیا استانداردی در این مورد داریم ؟

این مورد باید از کاتالوگ سازنده پیدا بشه