سوال فنی در رابطه با MDR

سلام خوبید آقای مهندس عسگری
MDR هر دیسلیپن مر تبط با Lead Project هر دیسپلین تهیه می کند یا MDR همه دیسپلین ها رو Process Lead Project تهیه می کند یا به عبارتی به عهده Process Lead Project می باشد؟
با تشکر

معمولا MDR برای بخش فرآیند توسط سرپرست بخش PSL با همکاری نفرات ذیربط تهیه میشود
این موضوه در نهایت با PROJECT MANAGER نهایی میگردد چرا که در برگیرنده هزینه های نفر ساعت مهندسی و زمان پروژه خواهد بود

ممتون