در صورت استفاده از یک mb master آدرس اسلیو چگونه باید باشد؟

برای ارتباط با slave ها هر بار باید فانکشن MB_MASTER رو صدا بزنید و در قسمت MB_ADDR آدرس SLAVE رو وارد کنید

یک master داریم،میتوانیم چندین Slave داشته باشیم

با سلام
در ارتباط مد باس زمانی که چند اسلیو داشته باشیم از یک mb master استفاده می کنیم یا چند mb master ؟؟
دیتا بلاک mb master که باید به mb com load معرفی شود یکی عدد هست یا به تعداد mb master ها باید باشد؟؟
در صورتی که از یک mb master استفاده میشود آدرس اسلیو چگونه باید داد؟
ممنون.