جنس بدنه Manifold

برای منیفلد عملا wetted part و بدنه یکی هست چون کلا در قالب یک fitting شناخته میشه پس کل آن با یک متریال مثلا ss316 Nace ساخته میشه

1 پسندیده

با سلام
اگر سیال خورنده باشد و ما نیاز به Manifold داشته باشیم، آیا فقط wetted part منیفولد را NACE در نظر میگیریم یا بدنه آن را نیز NACE در نظر میگیریم؟
چون در Data Sheetهای بسته INSTART جنس بدنه و wetted part را تفکیک نکرده است.
با تشکر