کابل های lv و mv

سلام و درود، چرا در کابل کشی ، کابل های فرمان و lv را در ردیف های بالا و کابل های mv را در ردیف های پایین تر قرار میدهند ؟ و چرا کابل های mv را در لدر قرار میدهند ودر سینی کابل قرار نمیدهند ؟ ممنون از صبر و شکیبایی شما

به طور کلی و به زبان ساده می توان گفت کابل های های ولتاژ به دلیل ایجاد میدان مغناطیسی بزرگی که ایجاد میکنند باید از کابلهای دیگر (کابل فرمان و فشار ضعیف ) و همچنین بدنه فلزی تابلو و سینی کابل فاصله داشته باشند که تولید ولتاژ القایی و… روی آنها نکنند