درایو LS IG5خطای GFEمیدهد

با سلام مهندس درایو مربوطه 7.5کیلوات است وقتی با موتور 1.5بدون با کار میکنه مشکل نداره ولی با موتور7.5 که یک کوتور برش هست به محض استرات شدن GFEمیدهد IGBTسالم سنسورهای جریان هم تعویض شده

سلام
موتور به ارت وصله؟

سلام به یه درایو دیگه به راحتی کار میکنه یعنی 100 درصد مشکل درایو هستش

سلام
بله میدونم درایو مشکل داره
igbt نشتی داره اینکه میگم ارت رو جدا کنید که ببینید با نبود ارت فالت میده یا خیر

با سلام مهندس عزیز
ارت موتور وصل بوده وحتی ارت درایو هم وصل میباشد وigbtهم نو تعویض شده

سلام مهندس IGBTتعویض شده وموتور نیز ارت هست

سلام
اگر تونستی برد کنترل رو عوض کن چون داره فیدبک اشتباه میده