مفهوم Loop test چیست؟

پتروشیمی که تو پیش بهره برداری هس کارفرما یه سری مهندس استخدام کرده که
براش کار loop test میکنه. Loop test چه کار هس

در خصوص لوپ کنترلی در بسته توضیح کامل دادم طبیعتا باید چک شه مثلا تغییرات یه ترنسمیتر چگونه یه ولو رو باز و‌بسته می کنه یا اگر یه سوییچ اکتیو شد ایا ولو مربوطه باز یا بسته میشه