Linear vs rotary valve actuator

سلام
بعضی سایتها اکچویترهای رک پینیون و اسکاچ یوک را linearمیدانن چرا که ابتدا یک حرکتsliding انجام میشه و بعد اون حرکت توسط یک چرخ دنده به حرکت دوار تبدیل میشه. ولی بعضی دیگه همین ها را روتاری میدانند چون حرکت نهایی اکچویتر را مد نظر قرار میدهند.
لطفا راهنمایی بفرمایید

خیر Sliding نیست چون حرکت Sliding به نحوه باز و بسته شدن شیر Globe یا gate گفته میشه. حرکت ولوهای مثل Plug یا Ball روتاری است و اسکاچ یوک قسمتی است که حرکت خطی را به دورانی تبدیل می کند