اتصال line به باس بارها

در اتصال line به دو باس بار A و B ایا مهم هست که ترمینال j و i خط به ترتیب به A و B متصل شود یا اینکه برعکس به ترتیب به B و A وصل گردد؟

با سلام در مورد خط تفاوتی وجود ندارد ولی حتما باید توجه شود وقتی خط تعریف می شود در مشخصات خط کدام باس بار باس i ام و کدام باس jام هست.
در مورد ترانسفورمر، اولین باس باری که انتخای می شود بعنوان باس HV و دومی بعنوان LV در نظر گرفته می شود.