از روی level مخزن میشه حجم رو محاسبه کرد یا نه؟

بله میشه لطفا قسمت tank gauging رو در مبحث سطح ببینین

از روی level مخزن میشه حجم رو محاسبه کرد یا نه؟

جناب مهندس لطفی من قسمت tank gauging رو دیدم منتها صحبتی نشده که از روی level چطوری حجم رو محاسبه کنیم

سطح در مساحت مقطع ضرب ميشه و حجم بدست مياد