اضافه کردن سوییچ روی نوار مغناطیسی level gauge

سلام
در بسته اشاره شده که روی برخی مگنتهای level gauge میتوان سوییچ گذاشت تا هر زمان سطح سیال به آن میزان رسید سیگنالی به اتاق کنترل ارسال شود.
1- این سوییچ سطح چه نوع ویژگی باید داشته باشد؟
2- این سوییچ به صورت مجزا خریداری میشه و بعد باید آن را نصب میشه یا کلا باهم خریداری میشه؟

1 پسندیده

1- صرفا یک Proximity switch و از نوع REED هست که داخل بسته این سوییچ ها تدریس شده است.
2- میتونین هنگام سفارش گذاری از سازنده بخاین بهتون بده یا جداگانه تهیه ش کنین