تخمین بار روشنایی LED

سلام و عرض ادب.
برای تخمین بار روشنایی که امروزه بیشتر توسط لامپ ها و پروژکتورهای LED هست آیا جدول جداگانه وجود دارد؟
یا استفاده از همان جداول معرفی شده در دوره تاسیسات الکتریکی پیشنهاد می شود؟ کدام جدول مناسب تر است؟

سلام. مقادیر ارایه شده در جداول توصیه شده هستند و جنبه راهنمایی دارند. مسلما مدارک فنی جدیدتر معتبرتر خواهند بود.