Lagging extended for thermowell

سلام
در ترموول های فلنجی منظور از lagging extended کدام قسمت است. برای راحتی بیشتر یک شکل پیوست شده است لطفا توضیحات را بر اساس آن بدهید
خیلی ممنون
17122595662132585052204959311109

قسمت T1 را قسمت Lag extended می نامند.