مقادیر k برای محاسبات در saddle

با سلام
مقادیر این دو k چگونه محاسبه میشود[date=۲۰۲۳-۰۸-۱۳ timezone=“Asia/Tehran”]

با سلام

همان مقدار K6 , K7 می باشد و از همان جدول 4.15.1 محاسبه میشود و تنها یک اندیس برای wear plate هست. لطفا به نوتهای نرم افزار توجه شود.

با تشکر- صادقیان