آیا برای JB ها ارایه IP certificate از سوی سازنده الزامی هست؟

بله و اين مورد براي باكس خام بايد گرفته شود نه بعد سوراخكاري چون خيلي سختگيرانه خواهد شد

منطقه safe area هست و در فضای باز نصب نمیشه

ایا برای JB ها ارایه IP certificate از سوی سازنده الزامی هست ؟