رفع ایراد itp ابزار دقیق جهت تایید نهایی

لطفا نحوه کامنتت کردن , مراحل و آیتم های مورد نیاز جهت چک کردن و تایید کردن itp v, j,توضیح بدین.

1 پسندیده

مدرک ITP توسط سازنده یک تجهیز مشخص میشه یا میتونه براساس استانداردهای مرتبط کارفرما تهیه شده باشه. تمام تست های لازم برای تجهیز نظیر function test, welding, dimension, certificate و … باید در اون گنجانده بشه. در صورتی که این موارد نقصان داشته باشه بر روی مدرک کامنت میگذاریم و پس از نهایی شدن مدرک، بازرسی براساس آن انجام می گردد.

1 پسندیده