مدرک ITP یا Inspection Test Procedure

مدرک ITP یا Inspection Test Procedure برای تجهیزات مختلف ابزاردقیق به چه صورت تهیه می شود؟

برای تجهیزات مختلف متفاوت هست یا از کارفرما گرفته میشه یا از خود وندور میتونین بگیرین بطور نمونه برای تجهیزات اندازه گیری ایتم های زیر را داریم:
funtion test
calibration test/ certificate survey
material survey
ex and ip survey
non distructive test
pressure test
hydro test
type test survey
certificates review
dimensional check
connection check

برای ولو ها طبق استاندارد api 598 انجام میشه که تو فیلم توضیح دادیم

در خصوص itp هم تو فیلم INSTART توضیح وجود دارد.