امنیت شبکه صنعتی و شبکه IT با Data diode

درود و احترام ، آیا با data diode بصورت صد درصد امنیت شبکه OT از IT وجود دارد ، همچنین در این زمینه آیا استاندارد بین المللی وجود دارد ،
لطفا راهنمایی بفرمائید

سلام
در ابتدا شما در نظر بگیرید که دیتا دیود فقط به شما ارتباط یکسویه میدهد،و امنیت مولفه های زیادی دارد.
حال شما برای امن سازی شبکه داخلی خود تمام مولفه ها را باید رعایت کنید و چک لیست های دوره ای را بررسی کنید سپس اگر نیازی برای جا ب جایی فایل از شبکه ناامن به امن بود دیتا دیود میتواندد اینکار را برای شما بکند و این اطمینان را بدهد که از سمت شبکه امن به شبکه نا امن دیتایی خارج نمیشود.
و استاندارد مد نظر شما
NIST Special Publication 800-82

1 پسندیده