Instrument cable list

سلام وقت بخیر
در حال آماده سازی مدرک instrument cable list چگونه میتوان سایز کابل و گلند فهمید؟

لطفا قسمت cable list را از ابتدا در بسته مشاهده کنید قبلش قسمت Junction box را ببینید.