تابع inc در FB برنامه تیاپورتال

سلام
دو خط برنامه زیر تو oB1 درست عمل میکنه و اجرا میشه ولی تو FB که نوشتم درست اجرا نمیشه،تابع p,تشخیص لبه بالارونده بیت کمکیش هیچ وقت true نمیشه و مقدار تابع inc اضافه نمیشه،دلیلش چی میتونه باشه.
ممنون

احتمالا بخاطر اینه که متغیر out وtimer رو بصورت temp تعریف کردی باید inout یا static تعریف میکردید