منظور از Im=1000A در RCD چیست؟

مطابق استاندارد 2-60947 ، جریان نامی قطع اتصال کوتاه (ICS:Rated service short circuit breaking capacity) ، بیشترین مقدار جریان اتصال کوتاهی است که کلید توانائی قطع در شرایط اتصال کوتاه را دارد (در حالت سرویس). جریان نامی قطع اتصال کوتاه (ICU:Rated ultimate short circuit breaking capacity) ، بیشترین مقدار جریان اتصال کوتاهی است که کلید توانائی قطع در شرایط اتصال کوتاه را دارد (در حالت نهائی). جریان نامی قطع اتصال کوتاه نهائی جریانی است که کلید تنها یکبار بدون اینکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد. اما جریان نامی قطع اتصال کوتاه سرویس جریانی است که کلید به دفعات قادر به قطع آن است ، بدون اینکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعویض آن باشد. در واقع هر دو جریان جریان قطع اتصال کوتاه هستند اما یکی در حالت سرویس و دیگری در نهایت مقدار جریان اتصال کوتاه می باشد.

سلام
منظور از Im=1000A در RCD چیست؟
ممنون

با سلام
ICU همان Im است؟
ICS همان Inc است؟
داریم: Im=1000A , Inc= 10,000A
یعنی جریان نامی قطع اتصال کوتاه در حالت نهائی کمتر از جریان نامی قطع در حالت سرویس است؟
یعنی در 1000A یکبار قطع می کند ولی در 10.000A چندین بار بدون اینکه آسیب ببیند؟

سلام وقت بخیر
با توجه به توضیحات ۱۰۰۰ آمپر جریان قطع اتصال کوتاه هست که برای تجهیز مورد نظر ۱۰۰۰ آمپر هست ولی فقط یک بار این اتفاق خواهد افتاد و تجهیز دچار آسیب خواهد شد، این تجهیز برای جریان نشتی و خطای ارت استفاده میشود

سلام
خیلی مخلصم مهندس
ممنون

سلام وقت بخیر
برعکس هست یعنی در 10.000A یکبار قطع می کند ولی در 1000A چندین بار بدون اینکه آسیب ببیند

سلام
مرسی ممنون مخلصم