مقدار اهم مجاز بین چاه ارت مربوط به ieوpe

مقدار اهم مجاز بین چاه ارت مربوط به IEوPEچقدر می باشد و در کدوم استاندار بیان شده است ؟

مهندس جان برای پاور زیر ۵ اهم و برای ابزار دقیق زیر ۲ اهم
استاندارد مربوطش رو باید از الکتریکال بپرسین چون ارت در حوزه برق بررسی میشه البته میتونین تو اینترنت هم سرچ کنین چون تو حوزه کاری ابزاردقیق نیست متاسفانه من اطلاعات جزیی تری ندارم
شاید تو iec 60092 مطلبی رو پیدا کنین