مدرک i/o list برای ابزار دقیق

چرا این سیگنال فلو ترنسمیتر دوبار (۲)در سیستم ESD با همان شماره ۱۰۰۳ دیده میشود؟دلیل؟


این موارد رو لطفا از واحد فرآیند شرکت خودتون سوال بفرمایید چون من طراحی پروژه شما رو نمیدانم.

1 پسندیده